نرخ ایام پیک هتل سه ستاره منجی

تاریخ اعتبار : 1396/04/01 تا 1396/04/31 

نوع اتاققیمت با فولبرد بوفه
اتاق دو تخته2,600,000 ریال
اتاق سه تخته3,900,000 ریال
سوئیت چهارتخته (برای چهار نفر)5,200,000 ریال
سوئیت دو خوابه (برای پنج نفر)6,500,000 ریال
سوئیت دوخوابه رویال (برای شش نفر)7,800,000 ریال
ماه عسل VIP اتاق3,000,000 ریال
نفر اضافه1,200,000 ریال
نیم بهاء (2 تا 6 سال)600,000 ریال

پرداخت آنلاین